08 juni 2008

Folkpartister mot FRA

I onsdags gick Folkpartiet liberalerna i Kalmar län ut med ett upprop mot FRA-lagen. Vi uppmanar riksdagsgruppen att skjuta upp beslutet tills både samrådet är klart och integritetsskyddskommittén lämnat sitt slutbetänkande. Ur pressmeddelandet:

– Beslutet om propositionen ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” bör skjutas upp, säger Sverker Thorén (fp), ordförande för Folkpartiet liberalerna i Kalmar län.

– Förslaget skulle vara ett enormt ingrepp i integriteten som vi som liberaler borde ha mycket svårt att acceptera. Privatpersoners korrespondens ska få övervakas och läsas utan godkännande av domstol eller misstanke om brott, genom FRA (tidigare försvarets radioanstalt).

Nu är vi minst fyra länsförbund som gjort liknande uttalanden, däribland inflytelserika Stockholms och Skåne län – det motsvarar nästan halva landet, räknat i befolkning eller fp-röster. Förhoppningsvis kommer riksdagsgruppen och partiledningen att låta sig påverkas av trycket från fp-landet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Om det ar som du sager bor dessa avdelningar inom (fp) omedelbart satta press pa de egna riksdagsledamoterna att rosta emot detta idiotforslag. De partidistrikt som ar emot befinner sig just nu i laget att det inte langre handlar om att argumentera mot partiledningen (i den man man tidigare gjort det), utan om att paminna distriktets ledamoter om att de ar valda att representera valjarna i sin valkrets, och att valkretsen sager nej till forslaget.

Annu viktigare ar naturligtvis att uppmuntra och stodja de ledamoter som kanske garna skulle rosta nej. De borgerliga ledamoter som kan tankas ha modet att ga emot partilinjen behover allt stod de kan fa, sarskilt partiinternt! Och de behover det nu!

Det ar brattom med det har! Den 17 juni ar det for sent.