18 juni 2008

Ah, den kom in till slut!

I Västervikstidningen skriver jag, tillsammans med andra folkpartister i länsförbundet, om varför FRA-lagen är ineffektiv i brottsbekämpningen samtidigt som den skadar vanligt hederligt folk.

Inga kommentarer: