27 mars 2008

Dagens de(s)information om kärnkraft

Rolf Asmundsson på Östrans ledarsida skriver (min fetstil):

”En pinfärsk undersökning från Göteborgs universitet visar att det bara är 39 procent som uppger att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för kärnkraftsindustrin. Tio procentenheter lägre än för ett år sedan och den lägsta siffran på 20 år.

Tron på kärnkraften som en säker energikälla är alltså inte större än strax efter Tjernobylolyckan den 28 april 1986.”

Digra besked. Eller? Så här stod det i nyhetsartikeln ifråga, några sidor längre fram i tidningen (min fetstil):

”Förtroendet för informationen som ges av kärnkraftsindustrin har minskat kraftigt efter krisen i Forsmark 2006. Men vår inställning till kärnkraft som en energikälla att satsa på är relativt opåverkad.

Östrans ledarsida förefaller alltså skriva utifrån önsketänkande. Själv föredrar jag korrekt återgivna fakta, så jag noterar i rapporten att opinionen för att avveckla kärnkraften är rekordlåg (31 %), medan rekordhöga 49 % (50 % i fjol) vill använda eller bygga ut kärnkraften.

Att förtroendet för information från kärnkraftsindustrin sjunkit är förstås i sig beklagligt, men kan väl förklaras med att det i Forsmark-historien förekommit en del vilseledning från journalisthåll, bland annat Aftonbladet och Uppdrag Granskning.

Och opinionsundersökningar i sig är ju i det stora perspektivet irrelevanta. Det viktiga är ju huruvida elektriciteten i svenskarnas hem, fabriker och sjukhus verkligen är framtagen på ett säkert sätt, inte huruvida vi okunniga lekmän tror det.

Inga kommentarer: