14 mars 2008

Toppstyret ger ungdomarna en skev bild av demokratin

Basse och jag skriver idag i Barometern om toppstyret från (s) i Kalmar, som nu senast fick gå ut över elevorganisationerna i våra gymnasieskolor. Gymnasieungdomarna fick nog en ganska tråkig syn på den politiska processen, när de först arbetade fram en drogförebyggande policy tillsammans med en helt enig politikerkår i gymnasieförbundet, för att sedan få mattan undanryckt under fötterna av kommunalrådet Birgitta Elfström (s).

Elfström ser så här på saken.

Robert Damberg, UNF, har dock inte riktigt ha hängt med - vare sig i debatten eller verkligheten i stort. Han verkar tro att alkoholtesterna försvinner helt. Men så här är det:

  1. Kalmar kommun började, som enda kommun i landet, att alkoholtesta samtliga ungdomar som skulle in på gymnasiediscon.
  2. Eleverna tyckte därmed att nu var måttet rågat vad gällde vuxenvärldens förmynderi. Deltagandet på de största festerna, som rygbyfesten, krympte från 1400 till 400 på två år.
  3. De där 1000 ungdomarna stack förstås till privata fester istället, där det fanns noll kontroll på alkoholen. Tror ni det blev fler eller färre ungdomsfyllor på detta sätt?
  4. Elevorganisationerna och gymnasieförbundet jobbade då fram den nya policyn, som ska köra med stickprovskontroller istället (plus en rad andra åtgärder). Detta upplevs som mycket mindre inskränkande bland eleverna.

Jag (som för övrigt är nykterist) gillar den policyn, oavsett vad Damberg tycker. Renlärighet är bra, men verklighetsförankring är bättre.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Jag vet inte hur förhållandena är i Kalmar, så jag vet inte varför så många ungdomar har uteblivit eller vad de har gjort istället.

Men jag vet av egen erfarenhet att det går att göra populära arrangemang som riktar sig till gymnasieålder och där blåskontroll är obligatoriskt, även om det naturligtvis kan vara svårare. Men ska man ge upp för att något som är rätt är lite svårare?

Jag håller helt med Robert. Självklart bör arrangemang som ordnas av skolan eller kommunen vara alkoholfria och inte uppmuntra till alkoholkonsumtion. Kommunerna har ett ansvar att erbjuda bra alkoholfria mötesplatser och det är skönt när de tar sitt ansvar!

Björn Brändewall sa...

Hej Niklas.

Jag vet inte om det tekniskt sett är skolan som anordnar festerna (jag tror det är elevorganisationerna, och det kanske inte är samma sak), men hur som helst så har det enligt uppgift fungerat utmärkt med nuvarande stickprovskontroller m m.

Jag tycker kommuner ska uppmuntra drogfri ungdomstid. Kommunerna tar dock inte sitt ansvar om de sätter upp regler som låter vackra men som leder till motsatt effekt.