09 maj 2007

Sent påtänkt omorganisation?

Det har utbrutit strejk på Falkenbergsskolan. Eleverna är besvikna över en omorganisation av lärarna, där flera ska byta arbetslag och flera varslas. Basse tror att mycket av oron kan bero på dålig kommunikation till eleverna.

Så kan det förstås vara. Jag tror även att det vi ser på Falkenberg är en uppförstoring av vad som händer på skolor över hela kommunen. Elevunderlaget för grundskolan har minskat kraftigt, och Kalmar kommun har nyligen inlett ett arbete att säga upp eller pensionera lärare för att matcha detta.

Men frågan är varför man inte tagit tag i detta långt tidigare. I Oskarshamn lär man ha påbörjat sin omorganisation redan för sju år sedan – så fort de första årskullarna var födda, alltså. Hade man spridit ut personalförändringarna på samma sätt i Kalmar hade det nog gått betydligt mer smärtfritt.

Inga kommentarer: