15 maj 2007

Låt särskolan vara kvar!

Insändare publicerad i Östra Småland 2007-05-14.

På onsdag sammanträder Barn- och Ungdomsnämnden i Kalmar. Som politiker där har jag fått möteshandlingar där det föreslås att särskolan på Lindö, men även i Oxhagen, ska flyttas till Vasaskolan till hösten 2008. Detta trots skarpa protester under lång tid från Lindö-barnens föräldrar.

Folkpartiet instämmer i kritiken. Syftet med flytten lär vara att eleverna ska få umgås mer med jämnåriga barn, istället för snäppet yngre som idag. Men detta är inget som har efterfrågats, och det tar inte hänsyn till dessa barns speciella situation.

Åldern är inte det viktigaste i särskolebarns umgänge, för utvecklingsnivån varierar så kraftigt från elev till elev. De går redan idag i rejält blandade årskurser, men där man tar hänsyn till varje individs utveckling, och de är lyckliga så. Det är svårt att se varför de skulle ha större socialt utbyte av att umgås med vissa andra barn, bara för de råkar vara födda för lika många år sedan.

Lindöskolan har en idealisk miljö med stora grönområden, lagom centralt, lite trafik och relativt få elever. Barn med koncentrationssvårigheter har det redan tillräckligt svårt att gå till matsalen bland 200 andra elever. Det blir inte lättare när det, som i Vasaskolans fall, blir 500 elever. Och barn som inte förstår saker som ironi och elakhet, kommer inte må bättre av att utsättas för den ofta lite råare högstadie-jargongen. Föräldrarna har faktiskt valt att flytta sina barn till särskolan på Lindö för att de INTE fungerar socialt i en större skola.

Flyttplanerna grundar sig i en gammal inspektion från Skolverket som dels är inaktuell, dels präglad av en "alla ska med"-ideologi som inte delas av några andra än möjligen den förra regeringen. Det förnekas att flytten ska av ekonomiska skäl, och jag hoppas verkligen att så är fallet. Särskolor är dyra, men de är värda varenda krona.

Några timmar efter att flyttärendet hade nämnts i media, fick jag veta att beslutet skjutits upp till ett senare möte. Vänstermajoriteten har kanske tillräckligt mycket problem med skolorna i Kalmar just nu. Men beslutet kommer förr eller senare, och då anser jag att särskolan ska få vara kvar där den är.

Björn Brändewall (fp)
Barn- och ungdomsnämnden, Kalmar

Inga kommentarer: