23 maj 2007

Felaktigt om integration, sverigedemokraterna!

Insändare publicerad (något nedkortad) i Barometern den 10 maj.

Thoralf Alfsson försöker den 2/5 räta ut innebörden av ordet "integration", och i förbifarten klaga på människor från muslimska länder - igen. Men hans "förtydligande" hamnar ännu mer snett än det han försökte rätta till.

Integration är när man råder bot på människors utanförskap i samhället. Visst, utanförskap kan bero på att man saknar jobb och/eller inte förstår språket. Men Alfsson missar att även svenskfödda, blonda kristna kan vara i behov av integration- om man t ex hamnat utanför samhället och det sociala livet p g a sjukdom eller lång arbetslöshet.

Alfsson beskriver istället integration uteslutande som en konfrontation mellan invandrare och svenskar, och att alla måste anpassa sig efter varandras religioner! Det resonemanget förutsätter att det bara kan finnas en religion, en kultur, en livsstil i Sverige. Men så är det ju inte.

Alfsson har fastnat i det kollektiva tänkande som präglat så många dåliga politiska idéer genom tiderna. Vi är inte kollektiven "svenskar" eller "invandrare", vi är nio miljoner individer! Det ryms massor av olika åsikter och trosuppfattningar även bland folk som växt upp i Sverige - något homogent "vi svenskar", som Alfsson refererar till, finns helt enkelt inte.

Vill jag automatiskt klumpas ihop med min granne för att han råkat vara född i samma land som jag? Kan jag inte känna större gemenskap med mina vänner från Iran, Indien och Kosovo, vänner som jag fått välja själv?

Integration handlar främst om arbete och utbildning. Alla i Sverige måste ju inte ha exakt samma levnadsstil för att kunna leva i harmoni. Nej i mitt Sverige kan folk tjäna sitt levebröd och känna makt över sitt eget liv och tack vare detta får de positiv kontakt med samhället. Om sedan Muhammed vill bjuda sin kollega, Lasse, på kaffe efter jobbet, är det upp till honom att avgöra. Det är upp till en själv hur man väljer att bejaka sin kultur. En del skriver kärlekssånger, andra hetsar.

Alfsson finner det "bedrövligt" att en skola i Göteborg slutat servera fläskkött, för att många av eleverna inte äter fläsk. Vad är det för konstigt med det? Ska man servera mat som eleverna inte äter, bara för att Thoralf Alfsson, i andra änden av landet, gärna hade ätit den?

Slutligen hävdar Alfsson att Scandic Hotel ska ta bort biblar från sina hotellrum, och antyder att det är på grund av islam, men inget av detta stämmer. Påtryckningarna ifråga kom ifrån föreningen Humanisterna, som inte vill ha religiösa skrifter alls. Det kan man tycka vad man vill om, men Scandic har meddelat att de inte kommer att ta bort biblarna, utan istället bejakar mångfald genom att öppna upp för skrifter från även andra religioner.

Alfssons analys är alltså felaktig och hans anekdoter ger inget vidare stöd för det invandrings-hot han försöker måla upp.

Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna, Kalmar

Inga kommentarer: