24 januari 2014

Mattekunskaper i åttan - mina egna och dagens elevers

Inslag skriver om hur svenska elevers mattekunskaper har försämrats, och hur fort det har gått. Kolla diagrammet from TIMMS-studien:1995 var året då jag själv gick i årskurs 8. Jag var nog tillräckligt bra i matte för att platsa in i det grå fältet, men jag skulle inte påstå att jag var exceptionell. Jag tycker att de mattekunskaper jag fick är ungefär vad som behövs för att fatta goda beslut i jobbet och i vardagen.

Vi var den sista årskullen som fick betyg i grundskolan enligt 1-5 skalan. Sen ersattes den med de luddigare G-VG-MVG. Andra flummiga skolreformer avsedda att dölja elevers olikheter trädde i kraft ungefär vid denna tiden.

Titta på 2011. Åttondeklassare med motsvarande mattekunskaper var utrotningshotade 2011. Det skrämmer mig.

Det enda som lugnar mig är att det var efter 2011 som Folkpartiets och alliansens stora skolreformer började träda i kraft. Men har vi gjort tillräckligt för att trenden ska komma att vända? En av de reformer från 1990-talet som kanske skadat likvärdigheten mest, kommunaliseringen, är fortfarande i kraft. Folkpartiet är det enda parti i regeringen som vill göra skolan statlig igen. 84 % av svenska folket håller med oss om detta. Det spelar roll vilket alliansparti man röstar på.

Inga kommentarer: