22 januari 2014

Varför måste alla skolor ha samma matsedel?

Det vill jag ha en politisk debatt om. Därför har jag idag lämnat in denna fråga, som kommer att diskuteras på kommunfullmäktige på måndag. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen att lyssna!
Interpellation till Dzenita Abaza (S), ordförande Servicenämnden
Flera elevråd i Kalmars skolor har framfört klagomål på att alla skolorna numera ska ha samma matsedel. De uppger att kökspersonal känner sig bakbundna, vilket leder till "tråkigare mat". Elever får inte lägga till kryddor eller ketchup för att göra maten aptitligare, då dessa innehåller salt och socker.

 När Södermöre kommundelsnämnds begäran om att inte behöva tillhöra den gemensamma kostorganisationen behandlades i april 2012 var det många ledamöter i fullmäktige som var oroliga för att den nya organisationen skulle inverka negativt på t ex brukares möjlighet att påverka maten eller på personalens möjlighet att sätta sin prägel på densamma. Att nu elevråden bekräftar likriktningen och känner att de inte kan påverka är mycket olyckligt och precis det vi ville undvika.

Ett argument som har framförts för likriktningen är att man vill ha full kontroll över näringsberäkningen på varje portion. Det låter lovvärt, men känns som ett slag i luften om det leder till att eleverna inte äter maten, eller bara tar lite knäckebröd till lunch. Och det går ändå inte att tvinga barnen att ta exakta tallriksmodeller när de serverar sig själva.

Alla barn är olika och gillar olika saker, vilket gör att de tar mer eller mindre av de olika saker som serveras från dag till dag. Det finns ingen enhetsmall som passar för alla. Utmaningen för varje skolköks personal är att göra maten så god och intressant att barnen självmant äter varierat och näringsrikt. För detta behöver personalen stor frihet.

Hungriga barn lär sig dåligt. Barnen behöver energi för att växa, kunna koncentrera sig och ta del i undervisningen. Mat ska vara en lustfylld upplevelse, och det viktigaste med skolmaten är att den blir uppäten över huvud taget. Att inte få i sig näring alls är mycket värre än att få i sig en god och varierad måltid med till exempel lite extra kryddor.

Därför undrar jag:
  • Vilka möjligheter har skolköken att sätta sin egen prägel på maten som serveras?
  • Är du redo att verka för mer frihet och kreativitet i skolköken?
Björn Brändewall
Folkpartiet Liberalerna

Inga kommentarer: