15 januari 2014

Särskolan måste flytta på sig - igen

Igår kväll var jag på föräldramöte på gamla Tullbroskolan. Särskolans lokaler på Vasaskolan har dömts ut ur brandsäkerhetssynpunkt, och man måste snabbt hitta nya lokaler. Förslaget är att de efter sportlovet ska börja gå i gamla Tullbroskolans lokaler, som just nu står tomma.

Samtidigt är detta en elevgrupp som är mycket känslig för förändringar, och har stort behov av kontinuitet när det gäller lokaler. En del av eleverna har autistiska drag och har därför svårt att bryta upp och förflytta sig utan bli oroliga. Det är tillräckligt jobbigt att bara gå i skolan.

Tullbroskolan saknar dessutom lokaler för bland annat hemkunskap, slöjd och gymnastik, vilket innebär att eleverna kommer att behöva skjutsas till andra skolor för att kunna ha dessa lektioner. Varje förflyttning blir ett eget logistiskt projekt.

Det är sorgligt att kommunen har hamnat i denna situation. Jag röstade nej till att flytta särskolan till Vasa från första början, och tyckte att de hade det bättre på Lindöskolan. När jag besökte lokalerna på Vasa 2012 kunde jag konstatera att de lämnade mycket att önska. Det finns nu planer på en helt ny, ordentligt byggd särskola vid Falkenbergsskolan. Men denna kommer inte att slå upp portarna förrän tidigast höstterminen 2015. Ständigt är det att de mest känsliga eleverna som flyttas runt mest.

Föräldrar som jag pratade med efter mötet igår känner att personalen gör sitt yttersta för att flytten ska bli så smidig som möjligt och att göra det bästa man kan av Tullbroskolan. Men samtidigt är man orolig för att särskoleeleverna kommer att bli isolerade från övriga elever, och att biltrafiken utanför Tullbroskolan kommer att göra barnen oroliga.

Jag har haft tät kontakt med särskolans rektor och diskuterat olika idéer för att hitta en bättre lokallösning. Olika skolor som skulle ha plats för eleverna, olika lokallösningar man skulle kunna göra på annat håll. Jag vill verkligen att vi vänder på varenda sten här. Fantastiskt vore om vi kunde hitta någon lösning i anslutning till Falkenbergsskolan, dit de ändå ska flytta om två år. Definitivt beslut om Tullbroskolan kommer att tas på måndag, men till dess kommer jag att fortsätta leta idéer för att hitta en så trygg lokallösning som möjligt.

Inga kommentarer: