19 december 2013

Ny sajt hjälper alla att välja skola

Igår lanserade Friskolornas Riksförbund, SKL, och Svenskt Näringsliv sajten www.grundskolekvalitet.se. Här kan folk jämföra olika skolors provresultat och betyg, och nästa år kommer även saker som elevernas nöjdhet att redovisas. Genom att öka informationen inför de skolval som elever och föräldrar gör stärks det fria skolvalet, och ökar incitamenten för kvalitetsarbete hos både kommunala och privata utförare.

Som jag tidigare skrivit om, är konkurrensen mellan olika skolor i en kommun en viktig faktor för att höja elevernas resultat. Man kan även trivas bättre om man hittar en skola som passar. Men för att konkurrensen ska ge dessa positiva effekter fullt ut är det viktigt att så många familjer som möjligt utnyttjar möjligheten att välja. Det finns en tendens att familjer med låg utbildningsbakgrund inte utnyttjar denna rätt, och att familjer med utländsk bakgrund inte känner till sin rätt att välja skola. Detta har jag och Folkpartiet bedrivit upplysningskampanj i Kalmar för att öka medvetenheten.

Grundskolekvalitet.se gör denna jämförelse ännu enklare, och jag hoppas att det kommer att få fler att göra aktiva jämförelser och visa skolorna att man ställer krav och har höga förväntningar för sina barn.

Inga kommentarer: