07 december 2013

Om de många polisanmälningarna på Östra Funkaboskolan

Östran skriver om att Östra Funkaboskolan står för mer än hälften av alla Kalmarskolors polisanmälningar av elever.

Det är något som jag själv lyfte upp på Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i augusti i år. I de s k delegationsärendena, som vandrar runt i en pärm under mötet, påtalade jag att det bara fanns anmälningar om kränkande behandling från Östra Funkaboskolan och frågade varför.

Sedan jag påpekade det har jag följt utvecklingen och märkt att det börjat komma in fler anmälningar även från andra skolor (Även om Östra Funkabo fortfarande är i majoritet), så jag tolkar det som att förvaltningen har agerat och skolorna har börjat se över sina rutiner.

Så jag vet inte om Jonas Hellbergs (S) utspel om att få skolorna att prata ihop sig innebär något nytt egentligen. Hellberg satt ju med på mötet som ordförande när jag påpekade problemet, så han hade redan känt till situationen i flera månader innan Östrans skrev om det. Utan att göra något utspel.

Jag har ingen anledning att tro att Östra Funkaboskolan har anmält något i onödan. Det känns samtidigt helt otänkbart att majoriteten av alla kränkande behandlingar i Kalmar kommun skulle ske på just den skolan. Andra skolor har nog en bakläxa att göra, och jag kommer att fortsätta att bevaka att det går åt rätt håll. Det är en sorglig insikt att det går så hårt till på våra skolor. Men det första steget med att komma till rätta med problem är att vara öppen med att problemen finns.

Inga kommentarer: