31 oktober 2012

Friskolereformen höjer kvalitén i alla skolor

Skolverket visade för några år sedan att när kommunala skolor får konkurrens från friskolor i en kommun så gynnar det båda skolformerna – något som Socialdemokraterna försökte dölja. Nu har även myndigheten IFAU kommit fram till liknande resultat. Efter att ha räknat bort en massa möjliga störningsfaktorer finner de att om andelen friskoleelever ökar med tio procentenheter så ökar elevernas kunskaper med 3–4 procent i grundskolan. Den ökade kunskapsnivån håller i sig även när eleverna går vidare till gymnasiet och högskolan. Fler läser vidare på universitet än de skulle ha gjort annars. Det tycks inte handla om betygsinflation, inte heller ökar det kostnaderna för skolverksamheten.

Jag gläds åt alla elever som får möjlighet att växa mer när skolorna inspireras av varandra eller sporrar varandra att bli bättre. Mångfald av idéer och valfrihet för individen är grundläggande värden i en liberal värld, och var vägledande när Folkpartiet liberalerna drev igenom friskolereformen för 20 år sedan.

I Kalmar försöker Socialdemokraterna och Vänsterpartiet allt som ofta att stå ivägen för utvecklingen. När friskolor ansöker om att få starta här så är svaret oftast att de röda så gärna bejakar friskolor, men inte just nu. Inte just den här skolan. Men jag kommer att fortsätta att kämpa för elevers och föräldrars frihet att välja – det är ju i förlängningen även att värna om eleverna som väljer kommunala skolor.

Skolvärlden

Inga kommentarer: