18 september 2010

Björn A-Ö: Turordningsregler

LAS, lagen om anställningsskydd, har många bra regler som tryggar folks anställning. Men turordningsreglerna i LAS måste förändras. Vi har inte samma arbetsmarknad idag som för 40 år sedan, när lagen stiftades. Samhället ser annorlunda ut nu. Jag har skrivit tidigare t ex om hur LAS drabbar skolan:
Och LAS tycks alltid dyka upp som ett problem, oavsett vilket ämne man pratar om; när barn med särskilda behov kommer till en skola så behöver de ibland en helt egen pedagog för att klara undervisningen. Då får de den lärare som ”blir över”, dvs oftast den senast anställde. Men eftersom LAS säger ”sist in, först ut”, så är detta den första läraren som får gå vid en nedskärning. Just det barnet som har störst behov av kontinuitet, får minst.
Folkpartiet vill respektera den svenska modellen och undvika lagstiftning i det som arbetsmarknadens parter kan förhandla fram själva. Men om facket inte på egen hand blir mer flexibla med turordningsreglerna, då kan vi komma med lagstiftning. Ett förslag är att utöka det undantag, som säger att företag med färre än tio anställda får undanta två personer från LAS-listan vid uppsägningar, utökas till fyra personer.

Personligen tycker jag att man borde gå längre. Jag blev själv räddad en gång tack vare det undantaget, men andra arbetskamrater jag hade fick gå. Jag tycker att kompetens, inte antal år i tjänst, borde vara det viktiga.

Inga kommentarer: