09 september 2010

FP: Högre lärarlöner med portfolio- och meriteringssystem!

Kalmar har fallit 29 platser på rankningen över Sveriges bästa skolkommun. Den största anledningen är de rödgrönas nedskärningar i skolan. Detta är en utveckling som jag har varnat för tidigare. Jag återkommer med en längre kommentar lite senare.

Uppdatering: Följande pressmeddelande har gått ut idag:

Kalmars dykning i Lärarförbundets skolrankning igår bekräftar det som Folkpartiet liberalerna har varnat för; vänsterblockets ständiga nedskärningar går ut över lärarna och undervisningen, och påverkar nu även elevernas resultat. Folkpartiet i Kalmar vill ge skolan resurser för att leva upp till de kvalitetskrav som samhället ställer, och lanserar nu ett förslag för att uppvärdera lärarnas löner och status.

- Alla som gått i skolan vet vilken skillnad en lärare kan göra för hela ens liv. Läraryrket måste åter bli ett högstatusyrke. Lärarna måste få lön för mödan, och Kalmar måste kunna attrahera Sveriges bästa lärare när barnkullarna kräver nyanställningar om några år. Om lärarlönerna fortsätter sjunka i rankningen finns risken att de bästa lärarna söker sig till andra kommuner, säger Björn Brändewall (FP), ledamot i Barn- och ungdomsnämnen.

Folkpartiet har tidigare krävt fler lektorstjänster till Kalmar, och föreslår nu ett meriterings- och portfoliosystem för lärare.

- Vi vill ge varje lärare en pedagogisk portfolio som följer med dem genom kärriären och synliggör lärarens utvecklingsprocess, säger Björn Brändewall (FP).

Portfolion kan utgöra en grund och riktning i utvecklings- och lönesamtal. Den kan även synliggöra vilka kompentenser och förmågor en lärare ska besitta för att bidra till elevernas måluppfyllelse och skapa ett gemensamt yrkesspråk. Portföljen kan innehålla CV, beskrivning av utvecklingsuppdrag eller publicerade artiklar. Läraren äger sin portfolio och gör sitt eget urval.

- Jag tror att många lärare sitter på mer kompetens än de snackar om. Det finns en inbyggd ödmjukhet i yrkeskåren. Genom att synliggöra kompetenserna blir det lättare att hävda sig vid lönesamtal, och det blir även en sporre för andra lärare att öka sin kompetens ytterligare, säger Björn Brändewall (FP).

De senaste fem åren har Folkpartiet liberalerna varje år budgeterat mer resurser till skolan än vänsterblocket. Men trots skattehöjning och inflation har vänsterblocket skurit ner mer och mer på skolans resurser varenda år den här mandatperioden - utom i år när det är valår. Men även om det inte skärs ned mer i år, så måste personalen fortfarande leva med alla tidigare års nedskärningar.

- Fler arbetsuppgifter i form av politiska detaljregleringar, kombinerat med allt mindre resurser att utföra dem på, går kanske att uthärda i något år utan att gå in i väggen. Men förr eller senare tar det stopp, och då är det barnen som blir lidande, avslutar Björn Brändewall (FP).

Inga kommentarer: