07 april 2010

Varvad lista: vill MP ha representativitet eller bara PK-poäng?

Intressant: Miljöpartiet i Härnösand går till val på en ny sorts varvad lista: varannan svensk, varannan invandrarbakgrund. Men som Ledarbloggen noterar (min fetstil):

Ytterligare en fråga gäller Miljöpartiets val att ha en varvad lista – alltså 50/50 i fördelningen mellan svenskar och invandrare – då invandrarnas andel av befolkningen snarare ligger runt en femtedel. Betyder det att man vill diskriminera etniska svenskar? Eller betyder det att Miljöpartiet strävar efter en befolkningssammansättning enligt den formeln?

Personligen tar jag det som ytterligare ett exempel på att MP och matematik inte går så bra ihop… :) Fast vad vet jag, i Härnösand kanske varannan invånare är invandrare?

Jag tycker inte att Miljöpartiet ska stirra sig blinda på vilken hudfärg eller efternamn folk har - fokusera istället på att lyfta fram duktiga och ärliga människor!

Inga kommentarer: