14 januari 2010

Slut med särbehandling på högskolan!

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) skriver på DN att kvoteringen av kön ska upphöra vid antagningen till högskolan. Bravo!

Särbehandlingen av kön infördes av den tidigare regeringen för att få in fler kvinnor på utbildningarna, men har fått motsatt effekt. Men det är inte bara därför som alliansregeringen avskaffar den. Kvotering är alltid dåligt:

Konsekvenserna visar att ideologi spelar roll. Ett socialistiskt system som ställer grupp mot grupp tenderar att leda till oförutsedda resultat. Våra principer är andra. I det liberala synsättet går fokuseringen på kunskap hand i hand med ett jämlikhetsideal. Det måste löna sig för alla att anstränga sig – också inom utbildningsväsendet.

Det är genom att se till individen, inte kollektivet, som vi behandlar människor rättvist.

Inga kommentarer: