02 oktober 2009

Skolavslutningarna är redan fria från politik

Jonas Hellberg fortsätter sin pajkastning i denna allt mer pinsamma debatt. (Finns dock inte online – Barometern måste bli bättre på det här!) För att spara lite trycksvärta har jag och Magnus Isaksson (M) skrivit det här svaret tillsammans:

Jonas Hellberg (S) har drivit igenom en dålig lösning på ett icke-problem, och ägnar sig nu åt pinsam pajkastning. Först fick han och hans vänsterkamrater svart på vitt att Kalmar inte har några problem med politiska inslag på skolavslutningarna. Sen valde de ändå att skriva ihop ett luddigt formulerat förbud mot detta. Hur klåfingriga kan man vara?

Hellberg har mage att påstå att vi i alliansen aktivt vill politisera skolavslutningarna, bara för att vi inte ställer upp på hans förbud. Detta är lögn, vilket verkligen borde framgå av vår reservation i ärendet och våra tidigare insändare.

Skolavslutningarna är redan idag fria från partipolitiska budskap. Det ser personalen till. S, V, och MP:s förbud kommer alltså inte att tillföra något annat än problem.

Det är vår arma skolpersonal som nu måste tolka och göra verklighet av förbudet – utan att veta exakt vad som är och inte är tillåtet. Vi har gett exempel på hur fel det här kan slå. Hellberg avfärdar dem som ”stolliga”, men låt oss påminna om exemplet med den svenska flaggan. Den avlägsnades härom året ifrån Kalmar kommunfullmäktige av en högt uppsatt socialdemokrat (!) som tyckte att flaggan var en politisk manifestation. Där ser vi hur olika det kan tolkas, inom samma parti, och det är denna minerade mark som skolpersonalen nu tvingas tassa på.

Det vore klädsamt om socialdemokraterna löpte linan ut och var lika måna om alla skoldagar, inte bara avslutningarna. Men då hade väl tilltag som deras eget glassutdelande i Rinkabyholm kommit i dålig dager. Socialdemokraterna tycks ha lite väl svajiga principer med tanke på att de vill styra upp allt i principdokument.

Vi å andra sidan anser att kommunen detaljstyr skolan på tok för mycket. Den som tvivlar kan ju bara ta en titt på kommunens skolplan och alla dess ofinansierade ”mätbara mål” för skolan. Ersätt inte personalens sunda förnuft med svårtolkade regleringar!

Björn Brändewall (FP)
Magnus Isaksson (M)
Barn- och ungdomsnämnden, Kalmar

Inga kommentarer: