17 oktober 2009

Dagens tistel...

...till Vänsterpartiet i Kalmar som skrämmer upp boende i Oxhagen med sina fördomar om friskolor. Var glada att det över huvud taget kommer att finnas en skola i Oxhagen, fastän det finns så få elever. Men om ni skrämmer bort fler familjer så kanske skolan måste lägga ned helt och hållet!

Inga kommentarer: