02 oktober 2008

Studenternas köpkraft har förbättrats

UNT skriver intressant om studiemedel i ljuset av alliansens höstbudget:

Stödda av Swedbanks och sina egna uträkningar hävdar [SFS och Uppsala studentkår] att studenternas köpkraft ska ha försvagats med 24 procent sedan 1989. … Vad man ”glömmer” är att försämringen av köpkraften för tre år sedan var 40 procent (se själva här). De senaste åren har inte studenternas ekonomi försämrats, den har förbättrats. Och med den kommande uppräkningen av studiemedlen får alltså studenterna en större nettoinkomstökning än vanliga löntagare.

1 kommentar:

Niklas sa...

Tack! Det känns bra att det inte blev någon koalition med sossarna. Nu satsar vi på alliansen 2010!