07 oktober 2008

Gick krisen att förutspå? Beror på vem man frågar

Två kolumnister ger var sin syn på finanskrisen idag:

  • Joakim Carlsson i Östran förklarar att ingen människa kan förstå orsakerna eller förutspå krisens utveckling, eftersom han själv inte kan det. Men det är marknadsekonomins fel. På nåt sätt.

  • Johan Norberg i Dagens Industri pekar på hur diverse marknadsliberaler under nästan ett decennium har varnat och varnat och varnat för att det skulle gå så här när staten sätter marknadsekonomin ur spel. Men ingen lyssnade – åtminstone inte de som hade något att säga till om.

Inga kommentarer: