09 maj 2014

Ukraina hade inte invaderats om de varit med i EU

Idag den 9 maj är det Europadagen, till minne av fredsprojektet som ledde till dagens EU. Vår världsdel, som i århundraden plågats av konstant krig mellan olika länder, har nu haft snart 70 år av oavbruten fred mellan medlemsländerna. Krig är inte längre normaltillståndet i Europa. Friare rörlighet och friare handel skapar relationer som förebygger konflikter.

Det var denna gemenskap som Ukraina ville bli en del av när Ryssland invaderade dem. Men Putin skulle inte ha vågat mucka gräl med Ukraina om det hade inneburit att mucka gräl med hela EU. Om detta skriver jag idag i Barometern-OT tillsammans med vår EU-kandidat Sofie Bergman och vår gruppledare i Kalmar Inger Hilmansson:
I dag löser 28 demokratiska länder i Europa sina konflikter vid förhandlingsbordet istället för på slagfältet. Tillsammans med cirka 500 miljoner invånare i EU har vi svenskar en starkare plattform för att lösa globala frågor som gör vår omvärld tryggare och ger oss möjlighet att lösa gränsöverskridande problem. Fred, demokrati och mänskliga rättigheter, brottsbekämpning, ekonomi, handel, djurskydd, miljö och hållbar utveckling är några av de frågor som Europas länder behöver hantera gemensamt och där Sverige ska vara med och göra en insats.

Europa behöver mer samarbete - inte mindre. Läs hela!

Inga kommentarer: