30 maj 2014

Länets mest företagsvänlige riksdagskandidat!

Som länets riksdagskandidat får jag svara på olika enkäter från organisationer om var jag står i olika frågor. Igår svarade jag på Företagarnas kandidatguide. Här kan du se min profil, och genom att svara på samma frågor kan du se om jag är den bäste kandidaten för dig.


På skoj testade jag sen att fylla i frågeformuläret så som Företagarna ”vill” att man ska svara på frågorna. Det visade sig då att jag är den företagsvänligaste kandidaten hittills i länet! Här är en länk till det resultatet.

Inga kommentarer: