18 januari 2012

Tvångssteriliseringarna måste upphöra!

I Barometern-OT igår (ej online) skriver jag och några kollegor om de senaste dagarnas utveckling i frågan om tvångssteriliseringar vid könsbyte:

Om du byter kön i Sverige så kräver staten att samtidigt få sterilisera dig. Du får inte ens spara spermier eller äggceller nedfrysta, som du annars hade kunnat använda för att i framtiden skaffa biologiska barn. Det finns inget medicinskt skäl att genomföra steriliseringarna, och Europarådet anser till och med att det strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Könsbyte är inget man gör för att det är roligt. Transsexualism - att permanent uppleva att man tillhör fel kön - är en psykiatrisk diagnos, som samhället behandlar med just könskorrigerande medicinsk eller kirurgisk behandling. Patienter som inte får sin transsexualism behandlad löper stor risk för depression och självmord - 25 % av alla transsexuella försöker ta sitt liv innan de ens fyllt 18! Det är alltså ofta en fråga om liv och död. Att ytterst be en människa att välja mellan livet, och förmågan att någonsin kunna skapa liv, är osmakligt.

Förmågan att kunna sätta ett liv till världen är som ett mirakel – varenda gång det händer. Om något i vår värld ska kunna ses som heligt och helgat, borde det väl vara detta. Att utan giltlig anledning beröva människor denna förmåga är helt oacceptabelt.

Det finns i riksdagen ett brett stöd för att upphöra med kravet på tvångssterilisering, men KD - det enda partiet som vill ha kvar det - främhävde det i media i torsdags som att de vunnit framgång för sin linje, genom att skjuta upp beslutet och utreda frågan ännu en gång. Men HBT-minister Erik Ullenhag (FP) förnekar bestämt att det skulle finnas någon sådan uppgörelse inom alliansen.

Att partierna ger olika besked skapar förvirring och oro. M, C, FP, S, V och MP har alla tagit ställning för att steriliseringarna måste upphöra. Nu är frågan: när kommer riksdagen att gå från ord till handling? När kommer vi att kunna lämna historiens skamvrå och börja behandla transsexuella som människor?

Björn Brändewall (FP)
Eva Schröder (FP)
Sebastian Hallén (FP)

Läs även vad Adam Cwejman och Hanna Wagenius har att säga om saken.

Inga kommentarer: