28 december 2011

Idrottshallarna borde räcka även till friskolorna

I Östran kunde vi igår läsa (inte online) att föräldrar på friskolan Södra skolan protesterar mot att eleverna har dålig tillgång till kommunens idrottshallar. Flickorna måste dessutom stå ut med bristfälliga duschutrymmen i Spelefanten.

Vi betalar skatt och lever som de flesta andra kommuninvånare. Det vi vänder oss emot och som skiljer oss åt, är att våra barn blir behandlade som andra klassens medborgare på grund av att de går i en friskola.

Detta är tyvärr inget nytt problem. Det är ett slöseri med kommunens resurser att de centrala idrottshallarna ofta är fullbokade främst på vintern, medan de stundom står tomma på våren och hösten. Enligt uppgift är lokalerna dessutom inte fullt utnyttjade under den tid de är uppbokade. Som jag förstår det så är det främst gymnasieförbundet, som bokar upp sig många månader i förväg.

Visst, jag köper principen att kommunen ger förtur till sina egna skolor. Det är ju faktiskt kommunen som äger lokalerna. Men då ska de inte ge sig själva så låga avgifter att de har råd att boka upp ett halvår i förväg, och utan att avboka när man inte ska nyttja lokalerna!

Jag tog initiativ till en lösning i våras, och fick med mig Alliansen på det i vårt gemensamma budgetalternativ, men S, V och MP röstade ned det. Idén är att variera taxorna med årstiderna, enligt tillgång och efterfrågan. Vi får en jämnare uppbokning över året om det blir lite dyrare på vintern men billigare på våren och hösten. Då måste skolorna prioritera mer på vintern, och bara boka när de verkligen har tänkt ha lektioner. Och då borde det bli fler tider över för friskolorna.

Kommunen skulle dessutom få in mer pengar på det här sättet. Det är ju ett nollsummespel så länge kommunen bara hyr ut till sig själv, men om den kan hyra ut mer till utomstående skolor så innebär det mer intäkter.

Jag skulle även vilja se detta kombinerat med ett öppet, webbaserat bokningsschema på kommunens hemsida. Då kan alla se när en tid har blivit ledig, och ha möjlighet att boka in sig där. Inte bara skolor, utan även föreningar och privatpersoner. Som jag förstår det så finns redan en sådan webb, men bara för internt bruk. Det är bara politisk vilja som saknas för att öppna upp det.

Inga kommentarer: