30 januari 2012

Parkeringsproblemen medvetet resultat av den rödgröna politiken

Östran skriver om att parkeringsproblemen vid simhallen och sporthallen är akuta.

– Vi är fullt medvetna om det, och ska ha ett förslag till lösning inom en månad, säger Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Parkeringsproblemen har inte kommit som en blixt från klar himmel, direkt. Vi i FP, M, C, KD varnade för detta redan när planprogrammet antogs för två år sedan, och ville att man skulle planera för parkeringen redan från början. S, V och MP röstade ner förslaget. Nu får vi lappa i efterhand istället, och med mindre handlingsutrymme.

Här kan du lyssna på debatten kring parkeringarna från i mars 2010. (Ärende 4)

Inga kommentarer: