31 januari 2011

Hur ska idrottsanläggningarna drivas efter år ett?

Genom Kultur- och fritidsnämnden har jag hört en hel del oro uttryckas för hur politiker har beslutat om en massa nya idrottsanläggningar (vilket förstår i sig är positivt, MEN) utan att skicka med några pengar för driften. Inför aftonens kommunfullmäktige har jag därför lämnat in denna interpellation till kommunalrådet Anette Lingmerth (S).

De senaste åren har Kalmar i politisk enighet beslutat om stora idrottssatsningar, och det har byggts för fullt. Detta är mycket positivt för främst ungdomar som får ökade chanser att röra på sig. Snart får Kalmarborna ett allaktivitetshus i Rockneby och en ny ishall i kvarteret Nötskrikan, bland annat.

Men vad händer efter år ett? När en anläggning väl har byggts måste den även underhållas och drivas, för att den inte ska förfalla. Kultur- och fritidsnämnden påtalar i kommunfullmäktiges senaste budgetuppföljning:

Flera nya idrottsanläggningar tas i bruk de närmaste åren och för att kunna driva dessa måste nämnden tillföras ökade resurser.

Nämnden påtalade även flera av dessa behov mer preciserat i sina budgetäskanden för 2011. Förvaltningen har även att förhålla sig till ökade kostnader för inflation och stigande elpriser, vilket nämnderna i Kalmar kommun generellt inte kompenseras för.

Med anledning av detta undrar jag:

  • Hur avser majoriteten hantera de ökande driftkostnaderna som de nya idrottsanläggningarna kommer att kräva?

Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna

Inga kommentarer: