07 juni 2010

Ikväll får vi vår kväll om barns psykiska hälsa

Ikväll kl 17 ska jag till lokalen ”Magistern” för att vara med på en temakväll om barns villkor i Kalmar. För första gången har skolbarns psykiska hälsa kartlagts i en nationell totalundersökning. SCB har på initiativ av regeringen tillfrågat över 172 000 barn i åk 6 och 9 fördelade på 3 166 skolor om deras psykiska hälsa.

Vi har tidigare fått ta del av en del av detta i Barn- och ungdomsnämnden, där vi bl a fått se intressanta variationer mellan olika skolor i kommunen. Det ska bli intressant att få en ytterligare fördjupning ikväll.

Kvällen har sitt ursprung i ett förslag från Folkpartiet liberalerna i Kalmar, som framfördes på kommunfullmäktige tidigare i våras.

Inga kommentarer: