09 november 2009

Kristallnattsmanifestation i kväll

Men den 9 november är inte bara glädjens dag efter murens fall. Det är även en dag då vi ska komma ihåg offren för kristallnatten, som visserligen drabbade långt färre människor, men som likväl förtjänar att hedras och minnas så att det inte händer igen.

I afton hålls en manifestation i Kalmar, mellan kl 17 och 18, i korsningen Kaggensgatan/Södra Långgatan. Jag kommer ett hålla ett kort tal om hur viktigt det är att vi har, och använder, yttrandefriheten för att se till så att hatet och fördomarna aldrig får förmörka folks hjärtan. Välkommen!

Inga kommentarer: