30 november 2009

Majoriteten förtrycker minoriteten i Schweiz

Schweiz, med sina folkomröstningar om allt, har nu röstat för att förbjuda byggandet av minareter (muslimska bönetorn). Detta är inte bara en obehaglig fläkt av främlingsfientlighet. Det visar även med all tydlighet varför folkomröstningar oftast är dåligt för demokratin. Som kloke Jacob Lundberg uttrycker det:

Bara för att 57 procent har röstat för att inskränka den privata äganderätten betyder det inte att det är rätt.

Precis. Det finns rättigheter som är okränkbara. Men med Schweizisk logik kan två vargar och ett lamm ha en omröstning om vad man ska äta till lunch. För majoriteten har ju alltid rätt. Eller?

Modellen vi har i Sverige, och i större delen av den demokratiska världen, heter istället representativ demokrati. Folket röstar fram representanter, i folkmun kallat ”politikerna”, som sätter sig in i frågorna på djupet och ser till helheten så att vi får ett rimligt samhälle för alla, där grundläggande rättigheter respekteras. Framförallt kan vi sedan ställa dem till svars för politiken de fört. Det kan man inte med folkomröstningar; det är inflytande utan ansvar.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Men det är ju fortfarande möjligt för två tredjedelar av väljarna att rösta på Vargpartiet, som förespråkar lammstek varje dag.

Visst kan resterande tredjedel av väljarna sedan ställa Vargpartiet till svars, men vad gör det för skillnad? Majoriteten kommer ju ändå att rösta på dem i nästa val också.

Om du menar att Vargpartiet i en representativ demokrati inte skulle ha rätt att fatta beslutet om lammstek varje dag, då borde väl inte heller väljarna i en direktdemokrati ha rätt att göra det?

Total direktdemokrati är inte bra, eftersom den tar upp för mycket av väljarnas tid med omröstningar, men man slipper inte majoritetens förtryck bara för att man går över till representativ demokrati. Ett anti-minaret-parti hade kunnat förbjuda minareter precis lika mycket som en folkomröstning.

Björn Brändewall sa...

Om man i efterhand kommer fram till att det var rejält dumt att börja äta upp lammen, så är det Vargpartiet (hädanefter förkortat V ;) som man ska bojkotta i nästa val. Opinionen kan alltid svänga.

Jag tog egenligen bara upp halva problematiken i mitt inlägg, sorry about that. I Jacobs bloggpost knyter han an detta till behovet av en författningsdomstol som väger lagförslag mot landets grundlagar. Som kan vara t ex att ingen får bli uppäten, oavsett hur stor majoritet (V):s politik får.

I fallet med minareterna så har den Schweiziska regeringen klagat i förhand på att förbudet strider mot grundlagen samt internationella konventioner, men folkomröstningen har drivits igenom ändå eftersom SVP-partiet samlade ihop tillräckligt många namnunderskrifter.

Anonym sa...

Första stycket:
Opinionen kan väl svänga lika mycket i en direktdemokrati? Då är det bara att rösta bort beslutet i nästa omröstning.

Andra och tredje stycket:
Och om man har en sådan garant (t ex författningsdomstol) för att grundlagar inte kränks, så skulle en folkomröstning inte kunna ändra på vad som helst. Problemet i Schweiz är alltså inte direktdemokratin i sig, utan att den tillåts trotsa grundlagen.

Björn Brändewall sa...

Första stycket:
När ska denna "nästa omröstning" ske? Folkomröstningar är så vitt jag vet inte något som upprepas i oändlighet. Om alla folkomröstningsresultat skulle göras om vart tredje-fjärde år, skulle det bli en himla massa omröstningar till slut. Precis som du skrev, det är inte bra att ta upp för mycket av väljarnas tid med omröstningar. Risken finns att de tröttnar och slutar rösta altogether.

Andra stycket:
Så är det nog. Men mina andra synpunkter, att man inte får något helhetsgrepp, djupgående (annat än i teorin) eller ansvarsutkrävande, kvarstår.

Anonym sa...

Sant. Jag ville göra jämförelsen mellan direkt och representativ demokrati så rättvis som möjligt och förutsatte därför återkommande omröstningar (det vore ju absurt om vi bara fick välja riksdag en enda gång), men som så mycket annat fungerar det inte i praktiken.

Anonym sa...

Varje gång någon ifrågasätter en totalitär fascistisk idiologi som helt bygger på förtryck och etnisk rensning av oliktänkande (islam)börjar folk klaga. Schweiz är ett europeiskt föredömme som vågar stå upp mot ondskans framfart...

Björn Brändewall sa...

Anonym: skilj på islam och islamism.