01 december 2008

Skattehöjning ett naturligt tillstånd?

Johan Persson (s) har i sedvanlig demokratisk ordning bestämt sig för att Kalmar ska höja skatten, har vi folkvalda nu fått veta. Att högre skatter får kostnaderna att skena iväg bryr han sig nog inte om. Varför tänka långsiktigt?

Jag fastnade för följande anekdot i Barometerns rapportering:

Kalmar kommun har inte höjt skatten sedan 1995.

Vad kan vi läsa mellan raderna i denna formulering?

  • Betyder ”inte höjt skatten” att vi fått mindre att röra oss med när inflationen gått framåt?
  • Är det naturligt att höja skattesatsen med jämna mellanrum? Vad händer i så fall när vi hamnar över 100%?
  • Kan skatter bara förändras uppåt?
  • Spelar det inte längre någon roll att vänsterblocket 1995 lovade att skattehöjningen bara skulle vara ”tillfällig”?

Med ”tillfällig” kanske de menade ”i väntan på att vi höjer den ännu mer”…

Inga kommentarer: