11 november 2008

Friare marknad lösningen på finanskrisen

I Västervikstidningen m m skriver jag om finanskrisen:

Den fria marknaden är inte orsaken till dagens kris, utan lösningen. Men det är slående hur många vänsterpolitiker som använder USA:s finanskris för att påstå att allt är marknadsekonomins fel och att vi borde förstatliga mer. Snacka om att kasta sten i glashus!

USA:s bolånemarknad är ju i själva verket långt ifrån den marknadsekonomi som vänstern hatar. Istället är den allt det som vänstern efterfrågar: kraftigt reglerad, skattesubventionerad och förstatligad – minst lika mycket som i t ex Sverige. Ändå har det gått åt pipsvängen – eller kanske just därför.

På fria marknader kan företag både blomstra och försvinna, men det sker med viss stabilitet, för alla företag försvinner inte precis samtidigt. Tillgång och efterfrågan skapar en självreglering.

Men det är när klåfingriga poliker vill genomföra sina storslagna fördelningspolitiska projekt, med andras pengar, som dessa självregleringar sätts ur spel. De blåser upp gigantiska bubblor som spricker, och då är det de svagaste som får ta den största smällen.

I detta fall ville amerikanska politiker tvinga banker att låna ut sina pengar till folk som inte bedömdes ha råd att betala tillbaka. Och då lånade de fattiga förstås mer och mer och fastnade i skuldfällor. När bankernas pengar tog slut förväntades staten städa upp efter sig och fylla hålen med folkets skattepengar. Så skapades lånebubblan, vilket många marknadsliberaler och andra experter varnat för i snart tio år.

Låter detta som ”marknadsekonomi”? Låter detta som ”kapitalet bestämmer”? Nej, det låter snarare som ”vänstervridna politiker bestämmer – de fattiga tar smällen”. Och nu har man mage att ropa på ännu mer av samma medicin!


För den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderar jag Johnny Munkhammars och Nima Sanandajis rapport Finanskrisen - ett gigantiskt politikmisslyckande

3 kommentarer:

Bex sa...

Fast Alan Greenspan sa att brist på reguleringar var ett av hans största misstag vilket bidrog till krisen... eller är det nåt annorlunda?

Björn Brändewall sa...

Kanske. Jag tycker det var ett lustigt uttalande. Jag undrar om han har sagt det under politiska påtryckningar? För Greenspan varnade faktiskt för att den förda socialpolitiken kunde leda till denna kris – men varken republikaner eller demokrater lyssnade på honom när det begav sig. Från rapporten ovan:

Till kritikerna hörde även Alan Greenspan, dåvarande ordförande för USA:s centralbank. Inför ett anförande inför Senatens kommitté för bankväsende, boende och urbana affärer under april 2005 utfärdade han tydliga varningar om hur socialpolitik kanaliserad genom låneinstitut riskerade att leda till en framtida kris. Greenspan noterade att ”investerare har kommit till slutsatsen att regeringen inte kommer att låta de statligt subventionerade företagen att misslyckas”, vilket ledde till att säkerheten övervärderades och bolåneräntorna blev betydligt lägre än vad de hade varit på en fri marknad.

Vidare noterade Greenspan att den statliga uppbackningen av Fannie Mae och Freddie Mac var en viktig förklarning till varför de kommit att dominera så stor del av bolånemarknaden. Det var staten som hade gjort det möjligt för dem att expandera sin andel av bolånemarknaden från 5,6 procent av markanden för huslån till enskilda familjer 1990 till 23 procent 2003. I sitt anförande klargjorde Greenspan vilka mekanismer som skulle utlösa finanskrisen. I en marknad ser långivare och investerare till att kontrollera att de som de lånar ut till har en sund ekonomi. Fannie Maes och Freddie Macs aktioner satte dock marknaden ur spel:

”Marknadsdisciplin i relation till de statligt subventionerade låneinstituten har dock varit svag eller icke-existerande. Eftersom motparterna i transaktion med de statligt subventionerade låneinstituten bedömer risker baserat nästan helt på den relation som de statligt subventionerade låneinstituten anses ha till regeringen hellre än den underliggande sundheten av dessa institutioner, kan beslutsfattare inte lita på att marknadsdisciplin kan begränsa riskerna i systemet.”


(Kanske har artikelförfattarna lagt större vikt vid denna varning än Greenspan själv gjorde.)

Om det var något fel som Greenspan gjorde, om jag förstått saken rätt, så är det att han sänkte räntan jättemycket vid sekelskiftet, vilket försenade (och förvärrade?) den recession som vi egentligen skulle ha haft när IT-bubblan sprack. Istället blåste det upp lånebubblan ännu mer. Återigen, en uppblåsning som sannolikt inte hade lett till någon kris om inte politikerna hade satt marknadskrafterna ur spel.

Björn Brändewall sa...

Efter att ha läst din länk en gång till så tycker jag att den reglering som han mest ångrar att han inte införde, var restriktioner på banker att låna ut pengar till folk som inte hade råd - vilket som bekant var något som staten hade tvingat banker till, i den sociala utjämningens namn. Så om man läser det mellan raderna, så låter det som att det var den politiska inblandningen som han hade velat lägga band på. I think.