19 november 2008

Skolbudget 2009

Nyss hemkommen från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde, som för ovanlighetens skull (!) tog mer än 2 timmar. Vi beslutade om budget för 2009. Det var ett ganska dystert dokument som gång på gång understryker att botten är nådd för hur många besparingar man kan göra. Efter många frågor och diskussioner så klubbades förvaltningens text igenom med för det mesta några redaktionella ändringar. Alla verkade ense om att Barn- och ungdom får för lite pengar. Synd att partierna inte var lika villiga att anslå pengar i kommunfullmäktige, när man hade chansen – Folkpartiets skuggbudget innehöll som bekant mer resurser till skolan, eftersom vi tycker att skolan är något av det viktigaste en kommun har att syssla med.

På ett ställe strök man, på socialdemokraternas initiativ, några meningar som påpekade att kommunen svälter ut skolornas budgetar genom att aldrig räkna upp beloppen med inflationen. Majoriteten ville väl slippa se kritiken mot sin förda politik, för man kallade det ”gnälligt”. Jag yrkade på att meningarna skulle få stå kvar. Lite ”gnäll” kan gott den rödgröna kommunfullmäktige-majoriteten stå ut med, som klubbar igenom en så mager budgetram till kommunens mesta kärnverksamhet!

Vänsterpartiet ville fixa mer pengar genom en skattehöjning. Som vanligt. Jag tycker att innan de börjar prata om skattehöjningar, kan de befria kalmarborna från de där ”tillfälliga” skattehöjningarna från 90-talet som vi fortfarande dras med. ”Hit men inte längre”, som vänsterblockets högste företrädare sa då.

Inga kommentarer: