01 maj 2008

Kalmar kommun prioriterar inte HBT-utbildning

Min fp-kollega Basse bloggar om hans HBT-motion om att utbilda Kalmars lärare, sköterskor m fl i förståelse för HBT-personerna de möter i arbetet. Kommunen säger dock nej till denna konkreta åtgärd för att minska diskriminering:

”Svaret från kommunen är fullt av medhåll, men att man redan gör mycket inom framförallt skolan. Att anordna utbildningar har man redan försökt, men intresset har varit så svalt att man fått ställa in de planerade träffarna.”

Intresset (från lärarna osv) har alltså varit för svalt för att gå på utbildningarna? Tja, så länge kommunen låter det vara valfritt huruvida lärarna ska ha HBT-kunskap så lär vi förbli landets mest HBT-intoleranta län. Kommunen kan faktiskt i egenskap av arbetsgivare ställa krav på personalen! Varför ska lärarna få säga ”jag vill inte gå till skolan (eller kursen, i det här fallet)” när inte barnen får det?

Hur tänker de i kommunen? ”Äh, det är bara var tionde ungdom vi pratar om, i sin mest osäkra tid i livet, i ett samhälle där folk spottar på dem om de är öppna med den sexuella identitet som de håller på att forma. Varför ska skolpersonalen, som är deras vuxna kontakt hela dagarna, behöva kunna bemöta dem på ett tolerant sätt? Nä, nu slänger vi några miljoner på företagsstöd till Fairtrade istället så vänsterpartisterna blir glada!”


Uppdatering: Kommunstyrelsen har svarat aningen mer positivt på motionen.

Inga kommentarer: