08 augusti 2007

Bevisa klimatförändringarna – vinn 100 000 dollar!

“If you think it’s a no-brainer that humans are causing catastrophic catastrophic global warming, here’s your opportunity to win an easy $100,000!”

Japp, Junkscience.com utlovar hundratusen dollar till den förste som vetenskapligt kan bevisa att människan orsakar klimatförändringar, och att dessa innebär en nettoförsämring på jorden! Eventuell vinnare ska koras i februari. www.ultimateglobalwarmingchallenge.com

Jippot kan nog skapa en intressant debatt. Men det skulle förvåna mig om juryn finner något bidrag värdigt priset. Vetenskapliga bevis1 är svåra att få fram utan att ha någon kontrollgrupp, och vi har ju ingen ”andra jord” som vi kan jämföra med.

Annars hade man vid det här laget lätt bevisat t ex vilket politiskt styre som funkar bäst. Men eftersom inget land är helt avskiljt från resten av världen, så kan man alltid påstå att de positiva effekterna är ens egen förtjänst, medan de negativa är på grund av dåligt inflytande från grannländer med annan politik.

Man skulle förstås kunna ta en titt på Afrika-söder-om-Sahara, som ju är ganska avskild från den frihandelns globaliseringsvåg som sveper över resten av jorden. Staterna där nere är en relativt isolerad plätt av vänsterauktoritära diktaturer. Och vi ser hur det går där – Afrikas fattigdom är fortsatt mycket utbredd, trots jätterika naturtillgångar i övrigt.


1) Jag är fullt medveten om att det i vetenskapliga kretsar finns väldigt strikta definitioner på ord som ”bevis”, ”teori”, ”hypotes” osv, och att de inte alltid betyder samma sak som vi lekmän menar i dagligt tal.

Inga kommentarer: