21 augusti 2007

Gungor av bildäck förbjuds?

Är denna muntra syn snart ett minne blott?

Bildäck ska inte längre få användas i gungor och andra lekredskap i Kalmar. Inte om majoriteten får som den vill, i ett svar på ett medborgarförslag. En förälder är orolig att barn ska få cancer av att slicka på däcken.

Utredningen konstaterade att rädslan var ogrundad, och att de allt lägre halter av cancerogener som ändå finns i gummit kommer att totalförbjudas 2010. Ändå föreslår man att kommunen ska lägga av med däck helt och hållet, alltså inte bara hålla sig till ”giftfria” däck. Trygghetsnarkomanin tar sig fåniga uttryck, som tyvärr går ut över skattebetalarna.

Alltså, bildäck har använts i lekplatser i årtionden. Hittills har vi aldrig sett någon löpsedel med texten ”7-åring fick cancer av däck på lekplats”. Tvärtom har däcken blivit mer och mer miljövänliga med åren. Sannolikt får barn i sig fler däckpartiklar genom fläktsystemet när de åker bil. Att följa gällande miljöregler är en självklarhet och borde räcka.

Visst är det bättre om barn inte suger och tuggar på bildäck. Men detsamma kan sägas om flugsvampar. Barn som ännu inte lärt sig att vara försiktiga med vad de stoppar i munnen, bör inte leka utomhus utan tillsyn.

Bildäck på lekplatser har positiva effekter. Barn får tidigt i livet en inblick i hur till synes uttjänta saker kan få nytt liv i nya användningsområden. Det stimulerar både till uppfinningsrikedom och till återanvändning, vilket vi borde slå vakt om i ett kretsloppssamhälle.

På måndag fattas det slutliga beslutet i kommunfullmäktige. Hittills är det bara Folkpartiet som reserverat sig, först jag i BoU, sedan Inger i KS.
Uppdatering: Fixade en bruten länk och lade till några i slutet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hur gick det i omröstningen om bildäck och gungor? Vad menas med giftfria bildäck?

Björn Brändewall sa...

Kommunfullmäktige beslutade att fasa ut bildäcksgungorna och förbjuda nya. Folkpartiet och moderaterna reserverade sig mot beslutet. Våra respektive reservationer står att läsa i protokollet.

”Giftfria” i det här fallet avser däck där materialet inte innehåller de cancerogena H-nånting-oljor som enligt EU-direktiv kommer att förbjudas 2010. Det var dessa ämnen som medborgarförslaget hade hetsat upp sig över. (Det är vad jag minns på rak arm så här ett år efteråt.)