16 december 2015

Snart får asylsökande lärare hjälpa till i skolan!

Sedan jag interpellerade i kommunfullmäktige om att låta flyktingar med lärarbakgrund hjälpa till (och kanske rentav få jobb) i Kalmars skolor, har det verkligen tagit fart och gett ringar på vattnet!

När jag fick svar på interpellationen kändes det snarare som om jag hade fått bifall på en motion, Barn-och ungdomsförvaltningen fick i uppdrag att fördjupa samarbetet med Invandrarservice och Arbetsförmedlningen för att bättre dokumentera färdigheterna hos asylsökande. Bra att det finns en enighet om att detta är en viktig utmaning!

Sedan spred det sig till andra yrkesgrupper än lärare. Andra förvaltningar i kommunen har också svårt att rekrytera inom vissa yrkeskategorier, till exempel arkitekter, så nu ska man titta på det också.

Idag fick jag mer information på Barn- och ungdomsnämnden om hur det går med arbetet. Man har tittat på Vänersborg, som haft ett framhgångsrikt arbete med detta. Migrationsverket i Högsby säger tyvärr att de för ingen statistik över yrkesbakgrund hos asylsökande förrän de fått uppehållstillstånd. Hänvisar till Arbetsförmedlingen. Men förvaltningen tänker Ska kontakta Migrationsverkets personal kring Vänersborg, som har ett lyckat arbete med asylsökande, och se varför det funkar bättre där.

Jag har även blivit kontaktad av en god man mentor till en flykting med lärarbakgrund. De är väldigt positiva till initiativet, och imorgon ska jag få träffa dem och få höra med av hans erfarenheter som nyanländ i Sverige. Jag hoppas att detta nya arbetet kommer att leda till fler arbetstillfällen för nyanlända, fler lärare i skolan och att nyanlända elever får mer hjälp på sina modersmål!

Inga kommentarer: