06 oktober 2015

Skärp kraven på Ungern!

I flera EU-länder utmanas de självklara mänskliga rättigheter som är grunden för varför Europeiska Unionen bildades en gång i tiden, och Ungern är tveklöst värst i klassen. Många liberaler varnade redan vid Viktor Orbáns valvinst 2010 för hur han obehagligt utmanade demokratin.

Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti, men det betyder inte att vi tänker stå kravlösa mot EU-länder som smiter ifrån sina ansvar. Tillsammans med Birgitta Ohlsson presenterar jag i Västervikstidningen flera FP-förslag för att skydda mänskliga rättigheter inom EU:
  • Publicera årliga rapporter över hur medlemsländerna respekterar mänskliga rättigheter
  • Genomför regelbundna utvärderingar av EU:s rättighetsstadga
  • Ge kommissionen möjlighet att dra ett medlemsland inför EU-domstolen för brott mot artikel 2 i Lissabonfördraget
  • Inför sanktioner, frys utbetalningar av EU-medel och dra in rösträtten i rådet
  • Tillsätt ”människorättsbevakare” på varje kommissionskontor i medlemsländerna med uppgift att bevaka mänskliga rättigheter
Läs hela!

Inga kommentarer: