07 augusti 2014

Jämställda pensioner grundläggs redan vid föräldraledigheten

Östran har uppmärksammat problemet med att kvinnor ofta måste klara sig på en mycket lägre pension än sin make, vilket blir ohållbart när mannen går bort. Idag presenterar jag i Östran ett av Folkpartiets förslag för att långsiktigt minska inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor.
Under ett helt arbetsliv tjänar kvinnor i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än män. Den enskilt främsta anledningen till att män och kvinnor får så olika löneutveckling, och i slutändan skilda pensioner, är den skeva fördelningen i uttaget av föräldradagar. Därför föreslår Folkpartiet ytterligare en ”pappamånad” och fördubblad bonus till föräldrar som väljer att dela mer lika på föräldratiden.
Läs hela!

Jan Björklund presenterade även förslagen på sin sommartal i Göteborg i söndags: Feminism utan socialism! Han förklarade även varför de rödgrönrosas politik är den största kvinnofälla som någonsin gillrats.

Inga kommentarer: