13 juni 2014

Rätt vägledning i skolan leder till jobb

Idag har många elever gått ut ur skolan – jag önskar dem all lycka och välgång! Men hur många har fått rätt kompetenser för kunna få jobb? Jag skriver i Barometern om behovet av fler studie- och yrkesvägledare i Kalmars skolor.
”Idol” i all ära till exempel, men alla kan inte bli artister. Företagen vittnar om att det blir allt svårare att hitta rätt kom­petens. (…) Kommunen borde ha ett tätt sam­arbete med näringslivet, så att eleverna får se vilka jobb det faktiskt finns. Vi borde tidigt inspirera eleverna att sätta mål och delmål för ”vad jag vill bli när jag blir stor”.

Har eleven en dröm, som är grundad i realistiska förväntningar på arbetsmarknaden, kan hen arbeta fokuserat för att uppnå till exempel de betyg som öppnar dörrarna till rätt utbildning. Så får man en skola som även leder till arbete. 

Läs hela!

Inga kommentarer: