22 februari 2014

Behövs Junilistan i EU-valet?

Junilistan ställer upp i EU-valet i maj för att de tycker att Sverige har gett upp för mycket makt till EU.

Men ingen av Junilistans tre valfrågor avgörs i Europaparlamentet. De avgörs alla i Sveriges riksdag.

Det verkar alltså som om Sverige fortfarande har en hel del makt kvar. Och frågan om vad en röst på Junilistan i maj skulle tjäna till förblir obesvarad.

Inga kommentarer: