11 februari 2014

Att leda opinionen #3: Bostäder

Moderaterna i Kalmar vill ha en lokal bostadskommission, läste jag i Barometern förra veckan (ej online). I en motion föreslår de en kommission som består av externa aktörer som tillsammans med kommunledningen diskuterar vilka åtgärder som behövs för att hitta sätt att möta det stora behovet av bostäder.

Jag tycker att det låter som ett bra förslag! I Folkpartiet liberalernas budget i höstas föreslog vi att:
Kommunledningskontoret tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med lokala byggentreprenörer utreda vilka de viktigaste anledningarna är till att de planlagda bostäderna inte blir bebyggda i högre utsträckning, för att därefter presentera en åtgärdsplan för kommunfullmäktige.
Den rödgröna majoriteten avslog dock vårt förslag. Hoppas att de har haft tid att tänka till nu och behandlar denna motion bättre!

Inga kommentarer: