14 december 2011

Dra lärdom av ”Bergakonflikten” via nätverk

Idag har jag lämnat in följande interpellation till Johan Persson (S), inför kommunfullmäktige på måndag:

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit projektet Medborgardialog, och inbjuder nu kommuner och landsting till ett nytt utvecklingsprojekt. 5-6 kommuner/landsting ska under 2012-2014 ingå i nätverk syftande till att pröva och utveckla system och metoder för att använda medborgardialog vid hantering av konflikter kring komplicerade samhällsfrågor.

I Kalmar har sedan en tid pågått en konflikt som något missvisande fått namnet ”Bergakonflikten”, som får sägas ha kulimnerat med den stora branden i Berga Centrum för några månader sedan. Men diskussionen om vad vi ska göra härnäst för att skapa trygghet i området är långt ifrån avslutad. Frågan förblir kontroversiell och många är upprörda, även efter tillsättandet av en Bergakommission.

Vad kan vi lära oss av detta? Vad kan vi lära oss av andra kommuner? Vad kan vi själva lära ut för erfarenheter? Detta är frågor som skulle vara lämpliga för Kalmar att diskutera tillsammans med andra i nätverk, med stöd av internationella forskare. Därför tycker jag att det vore lämpligt för Kalmar att deltaga i detta projekt och undrar:
  • Vad säger du om att skicka in en intresseanmälan till SKL å Kalmar kommuns vägnar?

Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna

Inga kommentarer: