29 november 2011

Toppolitikerna höjer sina löner medan kommunen måste spara

Igår tvingades vi i kommunfullmäktige att revidera budgeten för 2012 på grund av det osäkra ekonomiska läget i Europa och världen. Kommunens pott för löneökningar kommer att minskas med 8,9 mnkr för 2013 och med 11,6 mnkr för 2014. Fackens krav på 3 % löneökning lär inte kunna tillmötesgås.

Samtidigt kan vi läsa att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet föreslår kraftigt höjda politikerarvoden för framför allt Johan Persson (S) och Malin Petersson (M). Deras löner föreslås öka med 13 % resp 18 %. Den första frukten av att dessa tre partier inlett sitt samarbete i ”tillväxtfrågor”, månne?

Även jag skulle gynnas en del om deras förslag blev verklighet, eftersom mitt arvode som vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden beräknas som en procentsats av en av lönekategorierna - "oppositionsråd 2", tror jag den kallas. Det är ingen höjning som jag är förtjust över. Jag tycker att arvodena för heltids- och deltidspolitiker är väl så saftiga och förstår ärligt talat inte hur heltidspolitiker ska kunna göra av med nästan en riksdagsmannalön i lilla Kalmar. Jag menar, hur mycket kan man äta innan man blir mätt?

1 kommentar:

Jonny Brändewall sa...

Tröttsamt. Varför vågar de inte argumentera varför de är värda mer än alla andra? Sanningen är att det finns inga argument - bara ren och skär girighet.
Samsyn i denna fråga och efterföljande tystnad inryms självklart i ´utvecklingsfråga` för Kalmar.