19 november 2011

Illusionen av demokrati i S-styrda Kalmar

Igår på Barn- och ungdomsnämndens möte så fick vi se ett ovanligt tydligt exempel på den maktfullkomlighet som socialdemokraterna styr Kalmar kommun med. Nämnden skulle yttra sig över en motion från Folkpartiet, och jag hade kommit med ett förslag till yttrande som gillades skarpt. Men de rödgröna röstade ned det ändå - pre(s)tigen var viktigare än kommunens bästa.

I Barometern idag påstår nämndens ordförande Jonas Hellberg (S) att jag "försökte rädda motionen genom att ändra den på mötet. Så gör man inte." Men nej, så var det inte alls, och det vet Hellberg.

När en motion lämnas in till kommunfullmäktige så går den först en vända till den facknämnd som den berör. Nämnden ska ge sina synpunkter och ge kommunfullmäktige ett förslag på hur motionen bör bemötas. Ska den avslås, ska den bifallas, eller något mittemellan?

Det var detta yttrande som Barn- och ungdomsnämnden skulle formulera, och som jag således lade ett förslag på. Tjänstemännen hade tyckt att motionen var jättebra, förutom en liten detalj - att kommunfullmäktige inte ska styra innehållet i skolans undervisning - och på grund av detta föreslog de avslag. Jag håller helt med om denna invändning, och mitt förslag till yttrande tog hänsyn till detta, så att motionen i övrigt skulle kunna bifallas.

Det kom inte som en blixt från klar himmel. Jag hade överlämnat mitt förslag skriftligt till både Jonas Hellberg och 2 vice ordf Patricia Wildanfors (MP) hela två veckor i förväg. De hade alltså tillgång till det när de diskuterade motionen med de andra rödgröna på sitt gruppmöte. På mötet gav jag även varje ledamot en utskrift av förslaget.

Hellberg sa att han tyckte mitt förslag var utmärkt. Ändå såg han till att de rödgröna röstade ned det. Han sa på fullt allvar att Folkpartiet borde lämna in samma motion en gång till, med denna ändring, istället för att anta ändringen direkt på mötet. Det är pinsamt uppenbart att socialdemokraterna helt enkelt hade bestämt sig på förhand att inte släppa igenom motionen - den kom ju från "fel" parti. Hade samma förslag lagts av en sosse hade det gått igenom direkt.

Vad motionen handlade om? Jo, vi ville lära Kalmars skolungdomar att det faktiskt går att påverka i kommunpolitiken. Ödets ironi, eller hur?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker inte att man kalla något för odemokratiskt bara för att man inte får som man vill. Det fanns en bred majoritet för att avslå förslaget att Kalmars skolor Inom ramen för undervisningen skulle genomföra en tävling om att bli kommunalråd för en dag. Jag sympatiserar i allmänhet med förslag som handlar om att öka unga människors delaktighet och möjlugheter till påverkan. Men Björns förslag skulle innebära att fullmäktige styrde undervisningens innehåll och det sympatiserar jag inte med. Fullmäktige ska inte lägga sin i hur lärarna planerar sina lektioner. Att kalla detta för maktfullkomlighet får stå för Björn.

Björn Brändewall sa...

Anonym,
Motionen handlade om att utlysa en tävling där Kalmars skolungdomar får lämna medborgarförslag. Yttrandet jag föreslog handlade just om att förtydliga att tävlingen var frivillig att deltaga i, alltså att kommunfullmäktige endast ska utlysa tävlingen och sedan informera skolorna om att den finns. Sedan får lärarna och elevråden göra vad de vill med denna information. Det skulle alltså inte "innebära att fullmäktige styrde undervisningens innehåll". Mitt yrkande och min reservation kan läsas i protokollet.

Detta förslag lovordade Jonas Hellberg (S) på mötet, men röstade sedan ner det. Det är en sak att säga att man inte håller med. Det är en annan sak att säga att man håller med, men sedan ändå rösta nej, och det tyder på att man har bestämt sig på förhand att inte släppa igenom ett förslag från Folkpartiet liberalerna. Då handlar det inte om sakfrågan, utan om makt.

Peterman sa...

Läsförståelse! Här var det läsförståelse! Kom och köp, prima läsförståelse!