07 april 2011

Även fritidspedagoger kommer kunna få lärarlegitimation!

Fritidspedagoger är en grupp som länge känt sig åsidosatta, trots att deras utbildning är fullt jämförbar med lärarutbildningen och trots att fritidshemmen utför ett viktigt arbete i anslutning till skolan. Det har förekommit kritik mot att de inte har omfattats av lärarlyftet och lärarlegitimationen – två annars mycket lovvärda satsningar från alliansregeringen för att höja läraryrkets status.

Men bra har nu blivit ännu bättre! När "Lärarlyftet II" drar igång nästa år så kommer även fritidspedagoger att kunna söka dit, och ansöka om motsvarighet till lärarlegitimation. Tack till utbildningsminister Jan Björklund (FP) som har tagit till sig av synpunkterna!

Läs om detta och mer hos Lärarförbundet.

13 kommentarer:

Veronica sa...

Du tycker alltså att det är bra att fritidspedagogerna ska behöva komplettera sin utbildning för att kunna få en lärarlegitimation?

Varför skulle inte fritidspedagogik duga som ämne? Fritidspedagogerna lär ut dagligen och får ingen uppskattning för det. Nu ska vi behöva utbilda oss ännu mer för att komma upp i lärarnas "status". Vad mycket bättre det hade varit om Björklund hade läst på lite om fritidspedagogens kunskap och värdesatt den på samma sätt som han värdesätter lärarnas istället. Fritidspedagogen är värd en lärarlegitimation utan några kompletteringar!

Som jag ser det har Björklund och alliansen för länge sen glömt bort och övergivit både fritidspedagoger och fritidshem.

Björn Brändewall sa...

Hej Veronica,
Ingen får lärarlegitimationen serverad på ett fat, inte ens lärarna själva. Här i Kalmars skolor pågår just nu en planering för vilken vidareutbildning våra egna lärare måste genomgå innan de kan ansöka om lärarlegitimation.

Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna avgöra om fritidspedagogik allena borde vara tillräckligt för lärarlegitimation.

Med tanke på reformer som att lärarlyftet öppnas för fritidspedagoger, att fritidspedagoger får ansöka om lärarlegitimation, och att fritidspedagoger nu får sin behörighet reglerad i behörighetsförordningen (även utan lärarlegitimation) - idel statushöjningar - har jag svårt att hålla med om din beskrivning att man "övergivit" fritidspedagoger och fritidshem. Sen kan man förstås önska sig ännu mer förbättringar, och ännu fortare, men det är en annan femma.

Veronica sa...

Att du skriver att ingen får lärarlegitimation serverad på ett fat "inte ens lärarna själva" känns ju väldigt märkligt eftersom fritidspedagoger är lärare.

Man skulle ju kunna säga att för dom grundskollärare och förskollärare som jag utbildade mig tillsammans med är fatet betydligt mer tillgängligt än för oss fritidspedagoger. Dom behöver inte komplettera sin utbildning vad jag vet och vi har gått lika långa utbildningar och ska arbeta med samma barn. Fritidspedagogerna har en väldigt bred pedagogisk grund att stå på, någonting som uppenbarligen inte värderas.

Skulle du gå ut och titta på hur fritidshemmen ser ut idag skulle du antagligen hålla med mig om att dom övergivits. Det finns ingen gräns för hur många barn det får finnas i barngrupperna och fritidspedagogerna sliter halvt ihjäl sig när de springer mellan skola och fritids från morgon till kväll.

Är det någonting politikerna bör satsas på så är det fritidshemmen och fritidspedagogerna och hur jag än vrider och vänder på det så är det verkligen ingenting som sker just nu.

Björn Brändewall sa...

Hej igen Veronica,
Jag skriver lärare för att lärare är deras arbetstitel. En fritidspedagogs arbetstitel är fritidspedagog.

Jag försöker hålla en tät kontakt med skolvärlden och håller koll på barngruppsstorlekarna i min kommun. Igår besökte jag ett fritidshem och fick tillfälle att prata med några fritidspedagoger, varav en just höll på att växla mellan skola och fritids. De var mycket glada och framförde inga klagomål kring detta.

Viktor Mortensen sa...

En formalitet. Vi heter numer "lärare med inriktning fritidshem"..och visst är fritidspedagogik ett ämne i sig..ett mycket stort och övergripande sådant. Problemet är att vi arbetar med informellt lärande vilket kan vara svårt att bedöma och belysa. Men jag är övertygad om att fritidspedagogik kommer att lyftas och synas som ämne - och ett mycket viktigt ämne!

mvh
Viktor Mortensen
Lärare med inriktning fritidshem

Elisabeth sa...

Jag tog min fritidspedagog examen 1998 och när jag läste gick förskollärarna och fritidspedagogerna nästan samma utb. På mitt examensbevis står det Barn och ungdompedagogisk utbildning med inr. fritidspedagog. På förskollärarnas står det lika men med inr. förskolläarare. Hur, hur kan de får lärarlegitimaton men inte fritidspedagogerna! Detta är bedrövligt tycker jag. Jag har lästa en högskoleutbildning på lärarhögskola och anser mig lika kvalificerad till legitimation som förskollärarna!! Ska det va ska det vara riktigt!

Anonym sa...

Jag och många med mig som INTE är fritidspedgoger, UTAN är lärare med inriktning fritidshem känner oss totalt grundlurade av riksdag och regering. Vad dessa 349 ledamöter i vårt valda parlamentet inte förstår är att alla tre olika lärarkategoriernas utbildning är väldigt lika utformade. Sedan i det praktiska arbetet ute i skolorna gör de tre lärarkategorierna det som de är utbildade för att göra. Vilket är att barnen ska nå de uppsatta målen för respektive ålder. Hälsningar Anders från Jönköping

Veronica sa...

Jag kan inte riktigt släppa den här diskussion eftersom den stör mig fortfarande. Du Björn som tycker det är någonting positivt att fritidspedagoger ska behöva komplettera sin utbildning för att kunna få en legitimation måste ju vara insatt i frågan. Därför undrar jag vad skillnaden mellan en förskollärarexamen och en fritidspedagog/lärare med inriktning mot fritidshemexamen är? Enligt mig och många andra är den enda skillnaden att förskollärarna är utbildade för att ta hand om 0-6 åringar medan fritidspedagogerna är utbildade för att ta hand om 6-12åringar. Varför anser du då att fritidspedagogerna ska komplettera sin utbildning när förskollärarna inte behöver göra det? Vad har förskollärarna som fritidspedagogerna inte har?

Det är väldigt svårt att se logiken i det här och jag antar att du dragit dig ur diskussionen eftersom du helt enkelt inte har några svar.

Björn Brändewall sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn Brändewall sa...

Hej igen Veronica,
Ditt antagande är fel. Det jag har beskrivit som positivt är att fritidspedagoger, som tidigare inte under några förutsättningar kunnat få lärarlegitimation, nu kan få lärarlegitimation. That's it.

Låt oss rekapitulera. I mitt ursprungliga inlägg skrev jag att jag tycker att "[fritidspedagogernas] utbildning är fullt jämförbar med lärarutbildningen". I mitt första svar till dig förtydligade jag att jag ser regeringens agerande som ett steg i rätt riktning för att höja yrkets status - inte som en färdig slutdestination. Därmed trodde jag att jag hade varit tydlig med att jag vill att fritidspedagoger ska kunna få lärarlegitimation, men du tycks ändå läsa ut motsatsen ur mina ord och se mig som en motståndare.

Jag har svarat på alla kommentarer du har riktat till mig i denna tråd. Därför tycker jag inte det är rättvist av dig att skriva att jag "dragit mig ur diskussionen". Men jag måste säga att ditt sätt att diskutera gör mig frestad.

Veronica sa...

Men vänta lite nu, "[fritidspedagogernas] utbildning är fullt jämförbar med lärarutbildningen". Jag har gått en lärarutbildning och är utbildad lärare i fritidshem. Den är inte fullt jämförbar med en lärarutbildning den ÄR en lärarutbildning.

I ditt ursprungsinlägg låter du väldigt positiv till att fritidspedagoger nu kan komplettera sina utbildningar för att kunna få legitimation. För mig är det mer som ett slag i ansiktet att jag efter en utbildning på 3,5 år ska behöva läsa ännu mer för att komma upp på samma nivå som grundskollärare. Jag tror att folkpartiet insåg att dom var ute på väldigt djupt vatten och försökte laga ett brutet ben med ett plåster. Men det duger helt enkelt inte.

Du kan ju alltid gå in i gruppen "fritidspedagoger kräver lärarlegitimation" och läsa mailsvaren från dina partikollegor. Okunskapen är skrämmande.

Veronica sa...

Annars måste jag ju säga att det är bra att du inte ser det här som en slutdestination, vilket många av dina partikollegor verkar göra. Pluspoäng till dig.

Anonym sa...

Fråga: Vad gör en fritidspedagog i en kommun som valt bort Lärarlyftet?