14 december 2009

Cancersjuka bedömdes hårt redan med de gamla reglerna – tyvärr

Vänsterpartiernas kritik av de nya sjukskrivningsreglerna är hyckleri på högsta nivå. För folk drabbades av hårda bedömningar redan under (S)-regeringen. Vi behöver hitta lösningar på detta, men vänstern ägnar sig bara åt att knipa billiga politiska poänger, så där har vi inget att hämta.

Försäkringskassans egen analys visar att cancersjuka bedömdes lika hårt med de gamla reglerna - tyvärr! DET är problemet som vi borde prata om. Regering och riksdag förklarar ju om och om igen att de absolut inte vill rycka undan mattan för svårt sjuka, och skickar ut lagförslagen på remiss just för att undvika sådana feltolkningar.

Ändå så tolkas lagen helt annorlunda när Försäkringskassan ska formulera den till direktiv för sina anställda. Någonstans på vägen till den enskilde handläggaren går lagstiftarens intentioner förlorade. Varför?

Problemet ligger kanske i Försäkringskassan interna organisation. Det kan ta lång tid att komma till rätta med. Under tiden känns det viktigare än någonsin att folk får möjlighet att stå på egna ben, så att så få som möjligt är beroende av Försäkringskassan för sin försörjning. Och det är ju det som alliansregeringen har jobbat för hela tiden.

Uppmaningen till er som känt er felbedömda är: överklaga! Var femte överklagan får rätt i länsrätten, och det är inget nytt för den här regeringens politik, utan så var det under (S)-regeringens tid också.

Inga kommentarer: