06 mars 2009

LO har inte koll på vad regeringen gör

Sossarnas smutskastningskampanj fortsätter. Under rubriken ”Regeringen bär ansvaret beskyller LO:s Irene Wennemo regeringen för passivitet i finanskrisen. ”Mycket bättre hade det varit om regeringen till exempel hade kunna skjuta till resurser för utbildningsinsatser och studiefinansiering för de anställda.”

Resurser till utbildning? Som, oh, I don't know, de tusen nya utbildningsplatser till Göteborg och femhundra helårsplatser på vuxenhögskolan som Jan Björklund (fp) aviserade redan i höstas? Och det var bara för att möta Volvos varsel. Några veckor senare kom 23 miljarder kronor till jobb och omställning, varav 2,8 miljarder till utbildningsinsatser.

Det är lätt att anklaga en regering för passivitet, om man har förbundna ögon för allt de gör.

Inga kommentarer: