19 juni 2007

Flexibel skolstart vore bäst

M, fp och c (åtminstone dom som sitter i regeringen) vill sänka åldern för obligatorisk skolstart från 7 till 6. Vänsterblocket (åtminstone v) vill ha kvar det på 7 år.

Båda sidor har vackra motiveringar. Men det är förstås omöjligt att säga att det ena är bättre än det andra för alla barn.

Kd utmärker sig som det enda riksdagsparti som har tagit ställning för det liberala alternativet här. Alltså att låta föräldrar bestämma det själva utifrån det enskilda barnets förutsättningar.

Alliansen är ju för flexibel skolgång, så varför inte flexibel skolstart?

Inga kommentarer: