08 mars 2007

8 mars

Idag är det FN:s internationella kvinnodag, men för min del får man gärna uppmärksamma jämställdhetsproblem året runt.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) ägnar dagen åt att bekämpa hedersvåld.

Och jag saxade citat i två tidningsartiklar idag, och fick det nästan till en dialog mellan politikerna:

”Övriga Europa ligger 20 år efter vår svenska jämställdhet, men bara för att vi inte är Europabäst får vi inte slå oss till ro,” säger Anna Hedh (s).

Per Schlingmann (m) är inte lika säker på det där med ”Europabäst”:
”Vid en internationell jämförelse är Sverige ett jämställt land. Det finns dock områden där Sverige halkat efter. Till exempel gör kvinnor i Sverige generellt sett mer sällan lönekarriär än i andra länder. Vid en jämförelse mellan EU-länderna tillhör Sverige de sämsta när det gäller kvinnors löneutveckling.”

Anna Hedh är emellertid inte främmande för kritiken.
”Ja, det är dåligt att vi socialdemokrater inte kunde uträtta mer när vi satt i regeringsställning just när det gäller löneklyftor mellan kvinnor och män.”

Per Schlingmann presenterar en av alliansens lösningar:
”Ett flexibelt arbetsliv, nya organisationsformer och fler alternativ inom välfärden och omsorgen leder till en starkare ställning för kvinnor på arbetsmarknaden.”

Jag kan bara hålla med. Löneklyftorna är mindre inom den privata sektorn, jämfört med den offentliga sektorn, med sina av sossarna omhuldade monopol. Den nya regeringen bör fortsätta öppna upp offentliga sektorn för konkurrens, så att de anställda (oftast kvinnor) får mångfald och möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare. Då kan de lättare ställa krav på högre löner.

Inga kommentarer: